Record details

Title
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
Statement of responsibility
    Luboš Holý
Other titles
    Determination of organic contaminants in water
Author
    Holý, Luboš
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
Pages
    s. 137-145
Notes
    4 sch., 1 tab., 15 bibl.
Subject group
    analýza chemická
    chromatografie
    organická substance
    voda
    vzorkování
    znečištění
Keyword
    Kontaminantů
    Organických
    Stanovení
    Vodách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012