Record details

Title
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád, Milan Matolín
Other titles
    Estimation of building materials radioactivity by means of gamma spectrometry
Author
    Gruntorád, Jan, jr.
    Matolín, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 36-38
Year
    1991
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekologie
    gama-spektroskopie
    kámen stavební
    radioaktivní vlastnosti hornin
    spektrometrie
    suroviny stavebního průmyslu
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Gama
    Radioaktivity
    Spektrometrií
    Stanovení
    Stavebnich
    Surovin
Abstract (in czech)
   Stavební materiály mohou být zdrojem zvýšené radiace v obytných objektech. Stanovení radioaktivity stavebních surovin je možné a efektivní za použití přenosných gama spektrometrů. Pro terénní gama spektrometrické analýzy K, U a Th v horninách je u nás k dispozici přístroj GS-256, vyráběný státním podnikem Geofyzika Brno. Pro potřeby hygienické služby, kdy je hornina posuzována jako stavební materiál nebo jeho součást, je nutno výsledky vyjádřit v hmotnostní aktivitě (Bq.kg/-1/). Aby byla vyloučena nepřípustná radioaktivita stavebních materiálů, je třeba přesně určit radioaktivitu vstupních surovin. Proto bylo komisí pro klasifikaci zásob užitkových nerostů rozhodnuto s platností od 1. října 1989, že každý výpočet na ložisku stavební suroviny musí obsahovat údaje o její radioaktivitě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012