Record details

Title
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
Author
    Trejtnarová, Hana
Conference
    Konference s mezinárodní účastí REOTRIB 2009 Kvalita paliv a maziv (15. : 27.05.2009-29.05.2009 : Velké Losiny, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
Pages
    S. 139-146
Notes
    Projekt: IAA300460804, GA AV ČR
    Překlad názvu: Determination of motor fuels composition by methods of 1H NMR spectroscopy
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    1H NMR
    diesel fuel
    gasoline
Keyword
    1H
    Automobilových
    Metodami
    NMR
    Paliv
    Složení
    Spektroskopie
    Stanovení
Abstract (in czech)
   Ve vzorcích motorových naft byl stanoven obsah polyaromatických uhlovodíků metodami 1H NMR, HPLC a LSC. Obsah olefinů a aromátů byl v automobilových benzinech stanoven metodami 1H NMR a GC. Výsledky 1H NMR byly srovnány s těmi chromatografických metod.
Abstract (in english)
   Content of polyaromatic hydrocarbons was determined in diesel fuels by 1H NMR, HPLC a LSC. Olephines and aromatics were determined in gasolines by 1H NMR a GC. Results of 1H NMR were compared with those of chromatograpic methods.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012