Record details

Title
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
Statement of responsibility
    Jaroslav Kotek
Author
    Kotek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 3-34
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Subject group
    metody analytické
    přesnost metody
    spektrofotometrie
    U (uran - 92)
Keyword
    Br-PADAP
    činidlem
    Dalšími
    Experimentů
    Metodami
    Porovnání
    Používanými
    Stanovení
    Technologických
    Uranu
    Vzorcích
Abstract (in czech)
   Byla ověřena rychlá metoda stanovení uranu v koncentracích od 1 mg/litr výše. Metoda spočívá ve spektrofotometrickém stanovení uranu organickým činidlem Br-PADAP. Tato metoda je rychlejší (při zachování přesnosti), než dosud používané stanovení činidlem arzenazo III. s dělením rušivých iontů na silikagelu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012