Record details

Title
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
Statement of responsibility
    Martin Brček, Zuzana Vařilová, Vladimír Greif, Ján Vlčko
Other titles
    Temperature field determination at the Pravčická brána sandstone rock arch (Czech Republic) from the diurnal and annual temperature waves
Author
    Brček, Martin
    Greif, Vladimír
    Vařilová, Zuzana, 1976-
    Vlčko, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 2
Pages
    s. 205-216
Year
    2010
Notes
    1 obr., 2 fot., 5 diagr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    degradace
    denní variace
    modelování numerické
    monitoring
    pískovce
    roční variace
    tepelný tok
    teplota
    zvětrávání
Subject category
    2006-2009
Geographical name
    Čechy (Česko)
    České Švýcarsko (Česko)
Keyword
    Brány
    Cyklov
    ČR
    Denných
    Masívu
    Pieskovcového
    Poľa
    Pravčickej
    Ročných
    Stanovenie
    Teplotného
    Teplotných
    Základe
    Zhodnotenia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 12. 2010
Import date
    8. 8. 2012