Record details

Title
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Pavel Novotný = Marek Slobodník
Other titles
    Old mining works near Malé Hradisko in the Drahany Upland
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    3 obr., 1 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    báňská historie
    břidlice jílová
    chlority
    droba
    důl opuštěný
    homogenizace
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    karbon-spodní
    křemen
    metalogeneze
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    prehistorie
    prvky stopové
    vrásnění variské
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Malé Hradisko (Prostějov)
Keyword
    24-23
    Dobývací
    Drahanské
    Hradiska
    Malého
    Práce
    Protivanov
    Staré
    Vrchovině
Abstract (in english)
   Field and mineralogical investigations have been carried out at the given locality. A sense of the old mining activity and regional meaning of obtained data sets based on geochemical and microthermometry techniques is discussed. Fragments of hydrothermal quartz are believed to be associated with a regional vein system which has been formed by the Variscan dynamometamorphic events. No indications of any polymetallic mineralization suggest more prozaic meaning of old workings, e.g. an exploitation of quartz or more likely greywackes for millstones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012