Record details

Title
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
Statement of responsibility
    Jiří Vosáhlo
Other titles
    Alter Bergbau und alte Bergbaudenkmaler im Erzrevier Jezdovice
    Old mines and their remains in the ore district of Jezdovice
Author
    Vosáhlo, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
Vol./nr.
    Roč. 111
Pages
    s. 110-126
Year
    1988
Notes
    3 obr., 4 foto
    něm. res. s. 237, angl. res. s. 238, bibl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha)
Classfication no.
    502
Subject category
    báňsko-historický výzkum
    moldanubikum
    ochrana přírody (vč. geologických objektů)
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Dolování
    Hornické
    Jezdovickém
    Památky
    Revíru
    Rudním
    Staré
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012