Record details

Title
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
Vol./nr.
    Listopad
Pages
    s. 24
Year
    1999
Notes
    99.11.00
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Doly
    Hoře
    Kutné
    Problematika
    Prostředí
    Staré
    životního
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012