Record details

Title
    Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově
Author
    Cílek, Václav
    Ložek, Vojen
    Mikuláš, Radek
    Morávek, R.
    Pokorný, P.
Conference
    Setkání speleologů v Moravském krasu (14.04.2000-16.04.2000 : Moravský kras, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Speleofórum 2000
Pages
    s. 11-13
Notes
    Překlad názvu: The Lower Pleistocene breccia composed of Celtis seeds in karst filling of Vitošov quarry
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Brekcie
    Břestovce
    Krasových
    Oříšků
    Staropleistocenní
    Vitošově
    Výplní
Abstract (in czech)
   Pod vápencovým svahem porostlým řídkou křovinatou formací s hojným břestovcem existoval ve starším pleistocénu aktivní krasový systém, jehož součástí byla pravděpodobně otevřená vertikální puklina.
Abstract (in english)
   The paper deals with the Lower Pleistocene karstification processes based on a very unusual find of breccia composed of Celtis seeds.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012