Record details

Title
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
Statement of responsibility
    Pavel Mrázek
Author
    Mrázek, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 6
Pages
    s. 178-181
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Au (zlato - 79)
    Dy (dysprosium - 66)
    korelace
    prospekce
    těžké minerály
    vzorkování
Geographical name
    Sýrie
Keyword
    Dagh
    Kovy
    Kurd
    Oblasti
    řečištních
    Sedimentů
    Soudobé
    Starověké
    Sýrii
    Těžkými
    Vzácnými
    Znečištění
Abstract (in czech)
   Autor popisuje metodiku geochemické prospekce použitou v severní Sýrii, zabývá se geologií oblasti a interpretací získaných anomálií barevných kovů a zlata. S využitím poznatků o starém osídlení oblasti byly rozlišeny antropogenní anomálie z doby bronzové a produkty soudobé kontaminace prostředí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012