Record details

Title
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
Statement of responsibility
    Theodor Fiala
Other titles
    Statistické charakteristiky a trendy průměrných ročních a měsíčních průtoků na českých tocích v období 1961-2005
Author
    Fiala, Theodor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 2
Pages
    p. 133-140
Year
    2008
Notes
    5 obr., 1 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    analýza statistická
    analýza trendová
    monitoring
    odtok
Geographical name
    Česko
Keyword
    1961-2005
    Annual
    Characteristics
    Czech
    Discharges
    Mean
    Monthly
    Period
    Rivers
    Statistical
    Trends
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012