Record details

Title
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
Other titles
    Statistical anylysis of hydraulic parametres of crystalline rocks in the south-eastern part of Českomoravská vysočina Highland
Author
    Kryštofová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Českomoravská vysočina Highland, crystalline units, statistical analysis, hydraulic parametres
Keyword
    Analýza
    části
    Českomoravské
    Hornin
    Hydraulických
    Jihovýchodní
    Krystalinika
    Parametrů
    Statistická
    Vrchoviny
Abstract (in czech)
   Statistická analýza hydraulických parametrů krystalinických hornin je úvodní částí regionální hydrogeologické studie, která se zabývá významem krystalinika Českomoravské vysočiny jako vnější infiltrační oblasti karpatské předhlubně. Statistická analýza byla použita pro porovnání hodnot transmisivity v rámci jednotlivých geologických jednotek a horninových typů a k prokázání statisticky významných rozdílů mezi nimi.
Abstract (in english)
   Statistical anylysis of hydraulic parametres of crystalline rocks in the south-eastern part of Českomoravská vysočina Highland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014