Record details

Title
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
Author
    Klimeš, Jan
Conference
    Geomorfologie '03 (22.04.2003-23.04.2003 : Nečtiny, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2
Pages
    s. 279-285
Notes
    Překlad názvu: Statistical methods of landslide susceptibility modelling
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    landslides
    statistic methods
Keyword
    Deformací
    Metody
    Modelů
    Náchylnosti
    Statistické
    Svahových
    Tvorby
    území
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o používaných statistických metodách hodnocení náchylnosti území k sesouvání.
Abstract (in english)
   Article deals with used statistical methods of landslide hazard zonation.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012