Record details

Title
    Statistiky vůdčích ledovcových souvků v severočeské oblasti kontinentálního zalednění
Other titles
    Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens