Record details

Title
    Staurolite-chloritoid schists from the Klenovec region: Prograde metamorphism of high-alumina rocks of the Kohút zone - Veporides
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Ernest Krist, Vladimir Aleksandrovič Boronichin
Author
    Boronichin, Vladimir Aleksandrovič
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Krist, Ernest
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 2
Pages
    p. 187-200
Year
    1989
Notes
    3 obr., 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    hadce a horniny bohaté mastkem nebo chloritem
    metamorfní pochody
    Slovenské rudohorie
Keyword
    High-alumina
    Klenovec
    Kohút
    Metamorphism
    Prograde
    Region
    Rocks
    Schists
    Staurolite-chloritoid
    Veporides
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012