Record details

Title
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Staurolite-bearing rocks of the Hrubý Jeseník Mts.
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Pages
    s. 70-74
Notes
    2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    granáty
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    rula
    silesikum
    staurolit
    svor
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Keyword
    Horniny
    Hrubého
    Jeseníku
    Staurolitové
Abstract (in english)
   Staurolite-bearing rocks accompany in the Hrubý Jeseník Mts. muscovite, muscovite-biotite, biotite micaschists and biotite gneisses in the devonian envelope of the Desná dome. Staurolite-bearing rocks form variously thick lenses and irregular layers in the series of strata micaschists and gneisses. Staurolite-bearing rocks can be distinguished in two groups. Dark staurolite-biotite-plagioclase gneisses with higher content of graphite content of andalusite, kyanite, sillimanite and garnet form the second group. For staurolite-bearing rocks the higher content of Al2O3, FeO, higher ratio of FeO/MgO and variable ratio of K2O/Na2O is characteristic. Staurolite-bearing rocks were formed by regional metamorphism in temperature 540-675 °C and pressure about 380-500 MPa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012