Record details

Title
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
Statement of responsibility
    Jan Škapík
Other titles
    Karst phenomenon documentation status in Blansko Museum
Author
    Škapík, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Pages
    s. 90
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    069
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    kras
    muzeum
    sbírka
    speleologie
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Blansko
    Dokumentace
    Jevů
    Krasových
    Muzea
    Podmínkách
    Stav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014