Record details

Title
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
Statement of responsibility
    Jan Cháb
Other titles
    Tectonics of the Moravo-Silesian branch of the european late Paleozoic orogene (a working hypothesis)
Author
    Cháb, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 2
Pages
    s. 113-120
Year
    1986
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.1/.4
Conspectus category
    55
Keyword
    Evropského
    Hypotéza
    Mladopaleozoického
    Moravskoslezské
    Orogénu
    Pracovní
    Stavba
    Větve
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012