Record details

Title
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
Other titles
    Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)
Author
    Holub, František
    Orságová, Lucie
    Studená, Martina
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Dike, Fabric, Anisotropy of magnetic susceptibility, Bohemian Massif
Keyword
    Komplex
    Mechanismy
    Plutonický
    Stavby
    Středočeský
    Těles
    Vmístění
    Vybraných
    žilných
Abstract (in czech)
   V předkládané práci jsou shrnuty výsledky komplexní strukturní analýzy ze dvou žilných těles syenitových profyrů na lokalitě Malčice a Poříčí nad Sázavou. Jedná se o charakteristiku jejich vnitřních staveb, struktur a intruzivních kontaktů na základě terénního studia a aplikace metody anizotropie magnetické suseptibility.
Abstract (in english)
   Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014