Record details

Title
    Stavebnictví, suroviny a ekologie
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    EKO-ekologie a společnost
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 6
Pages
    s. 2-4
Year
    1994
Keyword
    Ekologie
    Stavebnictví
    Suroviny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012