Record details

Title
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
Statement of responsibility
    Zbyněk Šimůnek
Other titles
    Alethopteridy stefanu a permu Čech a Moravy
    Aletopteridnyje stefanskogo jarusa i permskoj sistemy Čechii i Moravii
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 123-158
Year
    1989
Notes
    14 obr. a 3 tab. v textu, 12 tab. foto v příl.
    České, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Classfication no.
    56
Subject category
    karbon
    perm
Geographical name
    ČSSR-Čechy
    ČSSR-Morava
Keyword
    Alethopteris
    Bohemia
    Moravia
    Permian
    Species
    Stephanian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012