Record details

Title
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsids from the Pennsylvanian of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Libertín, Milan
    Opluštil, Stanislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology conference
Keyword
    Compression
    Czech
    Gen
    Isosporous
    Lycopsids
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Sternbergites
    Sub-arborescent
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014