Record details

Title
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression-lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Libertín, M.
    Opluštil, S.
Conference
    European Palaeobotany-Palynology Conference (7. : 06.09.2006-11.09.2006 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts
Pages
    s. 35
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Překlad názvu: Sternbergites, nový rod subarborescentních plavuní z pensylvánu České republiky
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    lycopsids
    Spencerisporites
    Spencerites
    Sternbergites
Keyword
    Compression-lycopsid
    Czech
    Gen
    Isosporous
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Sternbergites
    Sub-arborescent
Abstract (in english)
   A new sub-arborescent lycopsid genus Sternbergites is proposed for compression specimens yielding isospores of the Spencerisporites-type, i.e. probable compression counterparts to petrified (coal-balls) specimens of Spencerites. Sub-arborescent lycopsid genus Spencerites belongs to very rarely reported Carboniferous plant petrified fossils.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012