Record details

Title
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
Statement of responsibility
    Andrzej Klar
Other titles
    Stochastic model of Karkonosze granitoid crystallization in area Szklarska Poreba, Sudetes Mts., south western Poland. part I. statistic description of Karkonosze granitoid mineral composition
    Stochastičeskaja modeľ kristallizacii granitoida gor Karkonoše v rajoně Šklarskoj Poremby, Sudety, jugo-zapadnaja Po'lša. časť I. statističeskaja charakteristika mineraľnogo sostava granitoida gor Karkonoše
Author
    Klar, Andrzej
Language
    polsky
Source title - serial
    Prace mineralogiczne
Vol./nr.
    Roč. 1986, č. 76
Pages
    s. 1-69
Year
    1988
Notes
    17 obr., 14 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Keyword
    Charakterystyka
    CZ
    Granitoidu
    Karkonoskiego
    Krystalizacji
    Mineralnego
    Model
    Poręby
    Rejonu
    Składu
    Statystyczna
    Stochastyczny
    Szklarskiej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012