Record details

Title
    Stomiosphaera alebo Orthopithonella? Cadosina alebo Obliquipithonella? Poznámky k ultraštruktúre a systematickému postaveniu niektrorých jursko-kriedových vápnitých dinoflagelátnych cýst zo Západných Karpát
Other titles
    Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians