Record details

Title
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
Statement of responsibility
    Ondřej Zeman = Jiří Bruthans = Anna Vojtěchovská
Other titles
    Tracer tests in Branná Group in Rychleby Mts.
Author
    Bruthans, Jiří
    Vojtěchovská, Anna
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    2 obr., 1 diagr., 1 tab., 2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    hodnocení rizika
    hydrologie krasová
    kras
    mramor
    ochranné pásmo
    pramen krasový
    silesikum
    stopovací látky
    vodní hospodářství
    vodní zdroj
    zkouška stopovací
Geographical name
    Branná (Šumperk)
    ČR-Morava
    Horní Lipová (Jeseník)
    Vápenná (Jeseník)
Keyword
    14-22
    Branné
    Horách
    Jeseník
    Krasu
    Rychlebských
    Skupiny
    Stopovací
    Zkoušky
Abstract (in english)
   Several karst springs in Branná Group between Brannd and Vápenná municipalities are used as important water supplies. Nevertheless, there are only few hydrogeology studies in the area. Three quantitative tracer tests were performed in karst occurrences. Velocity of flow, volume of karst conduits, Peclet numbers, recovery and other parameters were computed by means of Qtracer2 program
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012