Record details

Title
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bezděz
Vol./nr.
    Roč. 11, -
Pages
    s. 141-155
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: The ichnofossils in the Cretaceous rocks of the Česká Lípa region
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cretaceous
    ichnofossils
    North Bohemia
Keyword
    Bezobratlých
    Českolipsku
    činnosti
    Horninách
    Ichnofosilie
    Křídového
    Po
    Stáří
    Stopy
Abstract (in czech)
   Z popisu vybraných lokalit, úvodních poznámek a poznámek k jednotlivým ichnotaxonům vyplývají tři základní styly bioturbace v křídových horninách Českolipska: 1. bioturbace vázaná na "krátká kolonizační okna" (zpravidla ichnorody Thalassinoides nebo Planolites, vyskytující se s malou densitou v hornině s dobře zachovalými primárními sedimentárními texturami); 2. bioturbace vázaná na "dlouhá kolonizační okna" (obvykle hustá síť tunelů Thalassinoides isp. nebo Ophiomorpha isp.); 3. bioturbace v "opukách" (písčitých slínovcích a podobných horninách.
Abstract (in english)
   There basic styles of bioturbation have been recognized, in the studied area: 1) ichnofabric of a "shortcolonisation windows", 2) ichnofabric of "long colonisation windows", 3) ichnofabric of marestones.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012