Record details

Title
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
Statement of responsibility
    Ján Čurlík, Jozef Forgáč
Other titles
    Traces of relict weathering in joints of Central Slovakian volcanic rocks
Author
    Čurlík, Ján
    Forgáč, Jozef
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 225-232
Subject group
    litogeochemie
    puklina
    relikt
    sedimenty jílovité
    stabilita
    středoslovenské neovulkanity
    zvětrávání
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Středoslovenský kraj
Keyword
    Neovulkanitoch
    Reliktného
    Stopy
    Stredoslovenských
    Zvetrávania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012