Record details

Title
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
Author
    Konečný, Petr
    Koníček, Petr
    Ptáček, Jiří
    Šňupárek, Richard
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 (13.10.2009-15.10.2009 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Pages
    S. 1-11
Notes
    Autoři celkem: 4
    Článek ve sborníku označen jako V3
    Překlad názvu: Strategy of longwall preparation and of the possibility of support strengthening in the coal mines with the rock burst risk
    Rozsah: 11 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    longwall mining
    rockburst
    underground coal mining
Keyword
    Akutně
    Děl
    Dlouhých
    Důlních
    Možnosti
    Oblastech
    Ohrožených
    Otřesy
    Porubů
    Přípravy
    Strategie
    Výztuží
    Zesilování
Abstract (in czech)
   Příspěvek presentuje některé výsledky řešení projektu ČBÚ "Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu". Zabývá se výsledky v oblasti problematiky možného zesílení výztuží prorážek pro lepší ochranu zaměstnanců před účinky otřesů a výsledky v oblasti problematiky způsobu a strategie vedení přípravných důlních děl porubů.
Abstract (in english)
   The contribution presents conclusions of the research project called Miners protection against rock burst in the gates and measures to avoid them after checking the rock burst danger, supported by Czech Mining Authority. The results of research on the reinforced break through support and research on the way and strategy of longwalls driving in the conditions of rock burst danger are described.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012