Record details

Title
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
Statement of responsibility
    Jiří Chrt
Other titles
    Stratiform ore deposits of Older Paleozoic in Krušné hory (Ore Mountains) and Smrčiny Mountains
Author
    Chrt, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 8
Pages
    s. 3-10
Year
    2001
Notes
    6 obr., 3 tab., 14 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    historie
    kontrola strukturní
    kontrola zrudnění
    ložisko stratiformní
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
    rudy Fe
    rudy Hg
    rudy Sn
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
    Horní Luby (Cheb)
    Kraslice (Sokolov)
    Moldava (Teplice)
    Tisová (Sokolov)
    Zlatý Kopec (Karlovy Vary)
Keyword
    Hor
    Krušných
    Ložiska
    Paleozoika
    Rudní
    Smrčin
    Staršího
    Stratiformní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012