Record details

Title
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
Statement of responsibility
    Vojen Ložek, Ľudovít Gaál, Peter Holec, Ivan Horáček
Other titles
    Stratigraphy and Quarternary Fauna of the Cave Peskö in the Rimava Basin
Author
    Gaál, Ľudovít
    Holec, Peter
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Language
    slovensky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 27
Pages
    s. 29-56
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Subject group
    biostratigrafie
    Ipel'sko-rimavská pánev
    jeskyně
    kosti
    kras
    kvartér
    Mammalia
    Mollusca
    paleoekologie
    Vertebrata
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Fauna
    Jaskyne
    Kotline
    Kvartérna
    Peskö
    Rimavskej
    Stratigrafia
Abstract (in czech)
   Stratigrafickým výzkumem jeskyně Peskö u obce Bretka byly získány nové stratigrafické, paleontologické a archeologické údaje, které upřesňují poznatky o kvartérním vývoji v krasovém území muránského prolomu a o jeho paleoekologických poměrech. Vývoj fauny, zejména některých druhů mlžů a obratlovců, se v podrobnostech liší od poměrů západní části střední Evropy. Je zřejmě specifický pro oblast jihovýchodního okraje Západních Karpat. Prostory jeskyně známé ze současnosti vznikly chemickou korozí a mechanickým opadáváním původní horniny podél tektonických poruch.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012