Record details

Title
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
Other titles
    Stratigraphy and paleoecological reconstruction of the Badenian sediments near Stupava (Vienna Basin, Slovakia)
Author
    Brzobohatý, Rostislav
    Fordinál, Klement
    Halásová, Eva
    Slamková, Marianna
    Zlinská, Adriena
Language
    sla
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49
Pages
    3
Notes
    Akce: 2003 ; Ostrava
Thesaurus term
    Badenian (Middle Miocene)
    paleoecology
    Stratigraphy
    Vienna Basin
Keyword
    Bádenských
    Okolia
    Paleoekologických
    Panva
    Pomerov
    Rekonštrukcia
    Sedimentov
    Slovensko
    Stratigrafia
    Stupavy
    Viedenská
Abstract (in english)
   Lower, Middle and Upper Badenian were stated on the basis molluscs, forams, otholiths, nannoplancton and sporomorphs in the borehole HGP-3 near Stupava. Fluctuation of paleoenvironmental conditions through the sedimentation is discussed.
Abstract (other)
   Ve vrtu HGP-3 Stupava byl zjištěn spodní, střední a svrchní baden na základě studia měkkýšů, foraminifer, otolitů kostnatých ryb, nanoplanktonu a sporomorf. Diskutováno je kolísání podmínek sedimentace v dané oblasti během badenu.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012