Record details

Title
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
Statement of responsibility
    Klement Fordinál, Adriena Zlinská, Eva Halásová, Marianna Slamková, Rostislav Brzobohatý
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Brzobohatý, Rostislav, 1938-
    Fordinál, Klement
    Halásová, Eva
    Slamková, Marianna
    Zlinská, Adriena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, č. mimoř.
Pages
    s. 90-92
Year
    2003
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    baden
    flóra
    Foraminifera
    litostratigrafie
    miocén-střední
    Mollusca
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    palynologie
    sedimenty klastické
    terciér
    vídeňská pánev
    vrt
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Bádenských
    Okolia
    Paleoekologických
    Panva
    Pomerov
    Rekonštrukcia
    Sedimentov
    Slovensko
    Stratigrafia
    Stupavy
    Viedenská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012