Record details

Title
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
Statement of responsibility
    Michal Řehoř, Lukáš Žižka, Tomáš Lang
Other titles
    Stratigraphical, petrological and structural situation of the Mukah coal basin in the Borneo Island
    Stratigraphische, petrographische und strukturelle Situation des Kohlenbeckens Mukah auf der Insel Borneo
Author
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
    Žižka, Lukáš
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 47-51
Year
    2008
Notes
    Anglické, německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    55(1)
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    litologie
    miocén
    pliocén
    stratigrafie
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    zásoby
Geographical name
    Borneo
    Malajsie
Keyword
    Borneo
    Mukah
    Ostrově
    Pánve
    Petrologická
    Situace
    Stratigrafická
    Strukturní
    Uhelné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012