Record details

Title
    Stratigrafické problémy kvartéru (Variant.)
Other titles
    K problematice stupňového členění kvartéru
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Stratigrafie Holocénu
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru