Record details

Title
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Stratigraphic tables of the Tertiary and Quaternary for the Louny region
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 40-44
Year
    1998
Notes
    3 tab., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    geochronologie
    kvartér
    kvartér podkrušnohorských pánví
    severočeská pánev
    stratigrafie
    terasa
    terciér
    uhelný revír
Geographical name
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
    Louny
    Žatec (Louny)
Keyword
    02-34
    12-11
    12-12
    Bílina
    Kvartéru
    Lounska
    Louny
    Oblast
    Stratigrafické
    Tabulky
    Terciéru
    Žatec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012