Record details

Title
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Petr Skupien, Lilian Švábenická
Other titles
    Stratigraphy of the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Carpathian Flysch in Moravia
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 46-52, obálka s. 3
Year
    2008
Notes
    2 obr., 2 fot. na obálce, 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    551.7
    56
Conspectus category
    55
    56
Subject group
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    korelace stratigrafická
    křída
    nannofosílie
    paleocén
    red beds
    rychlost sedimentace
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    25-14
    Flyše
    Karpatského
    Křídových
    Meziříčí
    Moravě
    Oceánských
    Pestrých
    Stratigrafie
    Valašské
    Vrstev
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012