Record details

Title
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
Other titles
    Stratigraphy of the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Carpathian Flysch in Moravia
Author
    Bubík, Miroslav
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. listopad
Pages
    7
Year
    2008
Thesaurus term
    Carpathian Flysch, Cretaceous, oceanic red beds, biostratigraphy, Foraminifera, Dinoflagellata, nannofossils
Keyword
    Flyše
    Karpatského
    Křídových
    Moravě
    Oceánských
    Pestrých
    Stratigrafie
    Vrstev
Abstract (in czech)
   Křídové oceánské červené vrstvy jsou široce rozšířeny napříč tektonickými jednotkami karpatského flyše. Nový stratigrafický výzkum těchto vrstev byl proveden pomocí integrované biostratigrafie (Foraminifera, Dinoflagellata, vápnité nanofosílie) ve slezské, předmagurské, račanské, bělokarpatské jednotce a ultrahelvetiku na území České republiky. Celkový stratigrafický rozsah červených vrstev byl doložen v intervalu alb - spodní paleocén. Jejich báze i strop jsou heterochronní v různých faciálních zónách flyše. Červené vrstvy dosahují maximálního plošného rozsahu v turonu. Obecně se stratigrafický rozsah vrstev postupně zmenšuje od abysálních k svahovým faciím a od vnitřních tektonických zón k vnějším. Přínos terrigenní organické hmoty ukončil sedimentaci červených vrstev v karpatském flyši.
Abstract (in english)
   Stratigraphy of the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Carpathian Flysch in Moravia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014