Record details

Title
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Karel Valoch, Libuše Smolíková, Jaromír Karásek
Other titles
    Stratigraphy of the Pleistocene sediments at the Dominikánské square in Brno
Author
    Karásek, Jaromír
    Smolíková, Libuše
    Valoch, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 14-19
Year
    2001
Notes
    1 obr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    alochton
    analýza valounová
    archeologie
    kvartér Českého masivu
    mikromorfologie půdní
    oblast snosová
    paleolit
    pleistocén
    profil odkryvu
    půda fosilní
    sedimentace fluviální
    spraš
    terasa
    valoun
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Brně
    Dominikánském
    Ivančice
    Náměstí
    Pleistocenních
    Sedimentů
    Stratigrafie
Abstract (in english)
   Loess series overlying fluvial sediments and Miocene clays lying below both complexes were documented in a section of a fundation pit at the locality recovered during building activities. Based on micromorphological analysis, the palaeosoils (Fig. 1, section A, levels 1, 3-5) of the loess (Fig. 1, section A, levels 2 and 6) belong to Eem and Holstein interglacials. The Holocene soil and the Würmian sediments are missing. Palaeolithic stone artifacts found at the locality are connected with Holstein palaeosoils. Fluvial deposits (Fig. 1, section A, levels 10-13) probably appertain to the morphostratigraphic level of the Tuřany river terrace in allochtonous position and they were moved to this position by block slide.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012