Record details

Title
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
Author
    Bubík, Miroslav
    Mikuláš, Radek
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
    Vašíček, Zdeněk
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology
Pages
    3
Keyword
    části
    české
    Karpat
    Pestrých
    Stratigrafie
    Svrchnokřídových
    Vnějších
    Vrstev
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014