Record details

Title
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Rep.)
Other titles
    Změny komplexních nečistot platformních vápenců v čase a pravděpodobný význam atmosférického prachu: studie s důrazem na gamaspektrometrická a magnetosusceptibilitní měření z odkryvů (eifel-frasn, Morava, Česká rep.).
Author
    Frána, Jaroslav
    Geršl, Milan
    Hladil, Jindřich
    Langrová, A.
    Spišiak, J.
    Strnad, Ladislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    International Journal of Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 4
Pages
    21
Year
    2006
Thesaurus term
    Complex impurities, Platform limestones, Gamma-ray spectrometry, Magnetic susceptibility, Devonian,
Keyword
    Atmospheric
    Complex
    Czech
    Dust
    Eifelian-Frasnian
    Emphasis
    Gamma-ray
    Impurities
    Limestones
    Logging
    Magnetic
    Moravia
    Outcrop
    Platform
    Possible
    Rep
    Significance
    Spectrometry
    Stratigraphic
    Study
    Susceptibility
    Variation
Abstract (in czech)
   Minerální prach a další pevné složky devonského atmosférického aerosolu byly v podobě detritu nebo koloidních částic i roztoků v určitém množství deponovány také do akvatických sedimentárních prostředí, kde byly později zabudovány do relativně čistých karbonátových sedimentů. Kombinace metod gamaspektrometrické analýzy, magnetické susceptibility a analýzy stopových prvků umožnila první systematický pohled na tuto problematiku.
Abstract (in english)
   Mineral dust and other constituents of Devonian atmospheric aerosols together with certain amounts of aquatic suspensions of riverine detrital origin, colloidal particle dispersions and seawater solutes were embedded in ~95?98% (or purer) limestones on a consistently subsiding isolated carbonate platform where they formed very complex impurity systems. The combined method of natural gamma-ray spectrometric and magnetic susceptibility measurements (GRS?MS) together with background of major and trace element analyses provided first systematic insights into fine-scale variability of these impurities in a pile of pure carbonate platform beds, mostly in inner platform Amphipora limestone facies. A long composite stratigraphic section of the Moravian Karst ranges from mid-Eifelian to end-Frasnian levels and yields a number of time characterizing GRS?MS variations that can potentially serve as templates for high-resolution stratigraphic correlations over long distances.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014