Record details

Title
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
Author
    Carls, P.
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Conference
    Paleontological Conference (7. : 19.10.2006-20.10.2006 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
Vol./nr.
    2003-2004, 33-34
Pages
    s. 81-82
Year
    2006
Notes
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Stratigraficky významní lochkovští konodonti z profilu Požáry (Barrandian, Česko)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Barrandian
    biostratigraphy
    Conodonts
    Lochkovian
    Požáry section
Keyword
    Area
    Barrandian
    Conodonts
    Czechia
    Lochkovian
    Požáry
    Section
    Significant
    Stratigraphically
Abstract (in czech)
   V profilu Požáry byla zkoumána konodontová fauna lochkovu (spodní devon). Získaná konodontová společenstva mohou naznačovat buď přítomnost rozsáhlého stratigrafického hiátu (mezery v sedimentaci) ve vyšší části lochkovského souvrství nebo značnou diskrepanci v globální konodontové zonaci stupně lochkov.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012