Record details

Title
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
Statement of responsibility
    Petr Štorch, Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
    Štorch, Petr
Language
    anglicky cze
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 64, no. 3
Pages
    p. 143-162
Year
    1989
Notes
    5 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    geochemie sedimentárních hornin
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    oblast tepelsko-barrandienská
    sedimentologie, litologie
    silur
Keyword
    Barrandian
    Basin
    Black
    Bohemia
    Chemistry
    Graptolitic
    Lower
    Origin
    Prague
    Shales
    Silurian
    Stratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012