Record details

Title
    Stratigraphy and paleoecological reconstruction of the Badenian sediments near Stupava (Vienna Basin, Slovakia)
Other titles
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov