Record details

Title
    Stratigraphy of the Middle Devonian boundary: Formal definition of the susceptibility magnetostratotype in Germany with comparisons to sections in the Czech Republic, Morocco and Spain
Author
    El-Hasani, A.
    Ellwood, B. B.
    García-Alcalde, J. L.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Soto, F. M.
    Truylós-Massoni, M.
    Weddige, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 418, č. 1
Pages
    s. 31-49
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Stratigrafie hranice středního devonu: řádné vymezení susceptibilitního magnetostratotypu v Německu ve srovnání s profily v České republice, Maroku a Španělsku
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    high-resolution correlation
    magnetic susceptibility
    stratigraphy
Keyword
    Boundary
    Comparisons
    Czech
    Definition
    Devonian
    Formal
    Germany
    Magnetostratotype
    Middle
    Morocco
    Republic
    Sections
    Spain
    Stratigraphy
    Susceptibility
Abstract (in czech)
   Tato výzkumná práce obsahuje podrobné rozbory jak stratigrafická proměnlivost magnetosusceptibilitních hodnot v ems-eifelských (spodno/středo-devonských) karbonátových posloupnostech vrstev souvisí mezi rozdílnými pánvemi a oblastmi světa. Provedené originální zjemnění korelace se zakládá na řádné definici susceptibilitního stratotypu v Německu (při GSSP Wetteldorf Richtschnitt, Polygnathus costatus partitus FOD) a tento nástroj mezioblastní korelace času má rozlišení až desítek a jednotlivých tis. let, což je až 100x zvýšení vzhledem k předešlým postupům.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012