Record details

Title
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček
Other titles
    Stratigrafie terasového systému řeky Ohře v Mostecké pánvi
Author
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Vol. 22
Pages
    p. 141-157
Year
    1995
Notes
    7 obr., 1 tab., 36 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    paleohydrogeologie
    paleoklimatologie
    paleomagnetismus
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    severočeská pánev
    štěrkopísek
Subject category
    rozhraní stratigrafické
    terasy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
    Nechranice
    Postoloprty
    Žatec
Keyword
    Basin
    Most
    Ohře
    River
    Stratigraphy
    Terraces
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012