Record details

Title
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
Statement of responsibility
    Anna Vozárová, Jozef Vozár
Other titles
    Middle Carboniferous flysch in the West Carpathians: Contribution to tectonics in the southern Slovak Ore Mts. based on results of the BRU-1 (Brusník) drilling
Author
    Vozár, Jozef
    Vozárová, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 53-62
Year
    1992
Notes
    3 obr.,26 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    flyš
    karbon-svrchní
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    olistolit
    profil vrtný
    sedimentace hlubokomořská
    tektonický styl
    tektonika regionální
Subject category
    vrt BRU-1 (Brusník)
Geographical name
    Brusník
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    BRU-1
    Brusník
    časti
    Flyš
    Južnej
    Karpatoch
    Príspevok
    Rudohoria
    Slovenského
    Strednokarbónsky
    Tektonike
    Vrtu
    Výsledkov
    Základe
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012