Record details

Title
    Stress deformation states in underground structures using coupled modelling
Author
    Procházka, P.
    Trčková, Jiřina
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 4
Pages
    s. 361-375
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA2119402, GA AV ČR
    Překlad názvu: Napěťo-deformační stavy v podzemních konstrukcích s využitím kombinovaného modelování
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    physical and numerical modelling
    rock behaviour
    slopes
Keyword
    Coupled
    Deformation
    Modelling
    States
    Stress
    Structures
    Underground
    Using
Abstract (in czech)
   Kombinované modelování bylo využito pro zhodnocení chování horninového prostředí v okolí tunelů, řešení strukturální pevnosti pod základy, zpětnou analýzu zemních svahů a studium svahů ohrožených spodní vodou.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012