Record details

Title
    Stress memory effect of borehole amphibolites?
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, R.
Conference
    European Geosciences Union, 1st General Assembly (25.04.2004-30.04.2004 : Nice, Francie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    ---
Notes
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Paměťový efekt napětí ve vzorcích amfibolitů z vrtu?
    Rozsah: 2 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    elastic anisotropy
Keyword
    Amphibolites
    Borehole
    Effect
    Memory
    Stress
Abstract (in czech)
   Laboratorní studium elastických vlastností vzorků amfibolitů z hloubek 0-11 km.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012