Record details

Title
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
Statement of responsibility
    Ladislav Rozložník
Other titles
    Shear zone of Gemericum - bearer of siderite formation
Author
    Rozložník, Ladislav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 47-54
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    formace geotektonická
    megatektonika
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    Slovenské rudohoří
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Formácie
    Gemerika
    Nositelka
    Sideritovej
    Strižná
    Zóna
Abstract (in czech)
   Charakteristika paleozonika gemerid jako střižní zóna v rámci Západních Karpat. Regionální rozšíření sideritové formace v centrálních Z Karpatech a její regionální hlubinný zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012